Selectează o Pagină

A N U N Ț

 

 

Primăria comunei Piatra cu adresa în str.Principală, nr.184,comuna Piatra,județul Teleorman,organizează concurs pentru ocuparea  a 3 (trei) posturi corespunzătoare funcțiilor contractuale,vacante,de:

 

1.-Muncitor calificat I.

2.-Muncitor necalificat I.

3.-Paznic , din cadrul Compartimentului administrativ.

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Piatra,județul Teleorman,astfel :

 

  • proba scrisă în data de 30.05.2022,ora 10.00;
  • proba interviul in data de 02.06.2022,ora 10.00;

 

Conditii de participare :

 

  • Studii medii(Liceul),Școală Profesională;
  • conditiile prevazute de art.3 la Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011;
  • Nu este necesară vechime.

Dosarele se depun in termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial,Partea a III a.

 

Relatii suplimentare se pot obține la telefon:0247.361.103 si/sau la sediul instituției,persoană de contact dl.Mortu Emil-Costică,secretarul general al UAT Piatra.