Select Page

Hotarari CL

HCL DECONTARE NAVETA PROFESORI (4) HCL – constatare drept prop.privata imobile-teren HCL – SALARII martie 2020 HCL RECTIFICARE BUGET LOCAL (1)

Dispozitie privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și protecția personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului                         comunei Piatra,județul Teleorman,în contextul răspândirii infecției cu coronavirusul SARS/COV-2.

R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN PRIMARUL COMUNEI PIATRA   D I S P O Z I Ț I E   Privind: aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și protecția personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman,în...