Selectează o Pagină

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman, începând cu luna noiembrie 2023

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman, începând cu luna noiembrie 2023...

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman., începând cu 1 ianuarie 2024

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA   HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman., începând cu 1 ianuarie 2024  ...

HOTARARE Privind:rectificarea bugetului local pe anul 2023.

HCL RECTIFICARE BUGET LOCAL                                                  R O M Â N I A                                     JUDEȚUL TELEORMAN                     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                                          Tel/fax : 0247361103...

Anunt – obținere titlu de proprietate

Nr.4366 din 19 octombrie 2023   A N U N Ț Prin Legea nr.123/15.05.2023 intrată în vigoare la data de 19.05.2023 s-a modificat și completat Legea nr.18/1991 unde art.27,aliniatul (21) va avea următorul cuprins:   “ (21) Deținătorii sau moștenitorii acestora...