Selectează o Pagină

ANUNT Sedinta CL

 În conformitate cu prevederile art.135,alin.(4) din OUG nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,prin prezentul Anunț se face cunoscut că joi,30.09.2021,ora 14.00,în sala de ședințe a Primăriei comunei Piatra,va avea loc ședința de lucru –ordinară- a Consiliului local al comunei Piatra,județul Teleorman,care va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2021.

2.-Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.36 din 30 iunie 2021.

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional de modificarea Contractului de concesiune nr.2965 din 13 septembrie 2021.

4.-Întrebări,interpelări,declarații politice,diverse.

 

                             SECRETAR GENERAL,

                                      Emil-Costică MORTU