Selectează o Pagină

ANUNT Sedinta CL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

JUDEȚUL TELEORMAN

 

Nr.5267 din 24 octombrie 2022

 

 

 

                                      A  N  U  N  Ț

 

       În conformitate cu prevederile art.135,alin.(4) din OUG nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,prin prezentul Anunț se face cunoscut că luni,31.10.2022,ora 15.00,în sala de ședințe a Primăriei comunei Piatra,va avea loc ședința de lucru –ordinară- a Consiliului local al comunei Piatra,județul Teleorman, care va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2022.

2.-Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de elaborare/actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Piatra,județul Teleorman.

3.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent al comunei Piatra județul Teleorman.

4.-Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor școlare care se vor acorda elevilor din cadrul Liceului Teoretic Piatra în anul școlar 2022-2023.

5.-Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic care ăși desfășoară activitatea in cadrul Liceului Teoretic aferent lunii septembrie 2022.

6.-Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul comunei Piatra,județul Teleorman.

7.-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.

8.-Întrebări,interpelări,declarații politice,diverse.

 

                             SECRETAR GENERAL,

                                      Emil-Costică MORTU