Selectează o Pagină

ANUNT PUBLIC – proiect buget local

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006,cu modificările si completările ulterioare,privind finanțele publice locale,Legea nr.15/2021, privind bugetul de stat pe anul 2021,Legea nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,primarul comunei Piatra,județul Teleorman,aduce la cunoștința publică proiectul bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2021.

Începând cu data de 24 martie 2021,la sediul Primăriei comunei Piatra,județul Teleorman si pe site-ul propriu – www.primariapiatra.ro

sunt afișate următoarele documente:

1.- Proiectul bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2021;

2.- Anexele la proiectul bugetului local pe anul 2021;

În conformitate cu prevederile art.39,alin.(3) din Legea nr.273/2006,cu modificările si completările ulterioare,privind finanțele publice locale,până la data de 07 aprilie 2021,locuitorii comunei Piatra pot depune –în scris- recomandări, opinii si sugestii privind bugetul local.

Informații suplimentare pot fi solicitate la Compartimentul financiar-

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,de luni până vineri,

intre orele 08.00 – 16.00 si prin telefon/fax 0247/361103 – persoana de contact- inspector s.Mardale Cristina.

 

 

 

PRIMAR,

C.STRÎMBU