Selectează o Pagină

Având în vedere că începând cu data de 1 martie 2022 va începe perioada de depunere a cererii unice de plată ce se va depune la APIA,prin acest mod,utilizatorii de teren și crescătorii de animale din comuna Piatra sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei comunale pentru actualizarea datelor din registrul agricol în ce privește suprafața de teren utilizată și animalele domestice deținute în gospodărie.

Reamintim că la dosarul ce se va depune la APIA este necesară adeverința eliberată de Primărie din care să reiasă suprafața de teren utilizată în cursul anului de referință precum    și efectivele de animale deținute,după caz.

Pentru declarații și orice relații,persoana de contact din cadrul Primăriei comunale,este d-na Sfetu Mioara-Monica,insp. Agent agricol.