Selectează o Pagină

HOTĂRÂRE   privind:     acordarea unui mandat special

hot CL ACORDARE MANDAT aprobare tarife(2) HOTĂRÂRE   privind:     acordarea unui mandat special domnului Bagairea Valentin-Florin, viceprimar,reprezentant(ă) al/a UAT – ului  municipiului/orașului/comunei în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară...

HCL rectificare buget

HCL rect.buget R  O  M    N  I  A                                                JUDEȚUL TELEORMAN                                 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                                                                           H  O  T  Ă  R    R  E  ...

HCL DECONTARE NAVETA PROFESORI

HCL DECONTARE NAVETA PROFESORI                                                               R  O  M    N  I  A                                                         JUDEȚUL TELEORMAN                                         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA...

PROCES VERBAL – sedinta CL

PROCES VERBAL – sedinta CL   R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA Nr.5891 din 29 noiembrie 2022   P  R  O  C  E  S   –   V  E  R  B  A  L   Încheiat astăzi 29 noiembrie 2022,in sedinta de lucru-ordinară-a...