Selectează o Pagină

Anunt – obținere titlu de proprietate

Nr.4366 din 19 octombrie 2023   A N U N Ț Prin Legea nr.123/15.05.2023 intrată în vigoare la data de 19.05.2023 s-a modificat și completat Legea nr.18/1991 unde art.27,aliniatul (21) va avea următorul cuprins:   “ (21) Deținătorii sau moștenitorii acestora...