Selectează o Pagină

HCL Reabilitare infrastructura preuniversitara

HCL Reabilitare infrastructura preuniversitara ROMANIA JUDETUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                                                             H O T Ă R Â R E Privind aprobarea proiectului „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA...