Selectează o Pagină

Dispozitie privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și protecția personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului                         comunei Piatra,județul Teleorman,în contextul răspândirii infecției cu coronavirusul SARS/COV-2.

R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN PRIMARUL COMUNEI PIATRA   D I S P O Z I Ț I E   Privind: aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și protecția personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman,în...

ANUNȚ APIA

Privind: depunere cereri unice de plată APIA 2020 În contextul actualei situații pentru prevenirea riscului răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-Cov-2  APIA a comunicat suspendarea primirii cererilor unice de plată începând cu 16.03.2020 până la data de...