Selectează o Pagină

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman, începând cu luna noiembrie 2023

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman, începând cu luna noiembrie 2023...

HOTARARE Privind:rectificarea bugetului local pe anul 2023.

HCL RECTIFICARE BUGET LOCAL                                                  R O M Â N I A                                     JUDEȚUL TELEORMAN                     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                                          Tel/fax : 0247361103...