Selectează o Pagină

DISPOZITIE CONVOCARE sedinta CL

DISPOZITIE CONVOCARE C.L.PIATRA   R O M Â N I A                                              JUDEȚUL TELEORMAN                                       PRIMARUL COMUNEI PIATRA                                                        D I S P O Z I Ț I E               ...

Convocare sedinta Consiliu Local

ANUNT Sedinta CL CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA JUDEȚUL TELEORMAN   Nr.557 din 03 februarie 2022                                         A  N  U  N  Ț          În conformitate cu prevederile art.135,alin.(4) din OUG nr.57/2019,cu modificările și completările...