Selectează o Pagină

HCL 21 din 28.04.2022 Regulament impozit cladiri neingrijite

R O M Â N I A                                       JUDEȚUL TELEORMAN                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                                                       H O T Ă R Â R E              pentru...