Selectează o Pagină

Hotarare Privind:aprobarea Organigramei și Ștatului de functii

  R O M Â N I A                                JUDEȚUL TELEORMAN               CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                                                                              HOTĂRÂRE         Privind:aprobarea Organigramei și Ștatului de functii al...