Selectează o Pagină

HOTARARE Privind : aprobare Proiect Tehnic si detalii de executie, documentatia pentru obtinere avize si actualizare Anexa 2.2c- indicatori tehnico-economici aferențe obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local in comuna Piatra, Judetul Teleorman” si actualizare anexa .

HCL Piatra PT anexa 2.2c actualizata   ROMANIA JUDETUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PIATRA   HOTARARE Privind : aprobare Proiect Tehnic si detalii de executie, documentatia pentru obtinere avize si actualizare Anexa 2.2c- indicatori tehnico-economici...