Selectează o Pagină

Hotarare Privind:aprobarea Organigramei și Ștatului de functii

  R O M Â N I A                                JUDEȚUL TELEORMAN               CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                                                                              HOTĂRÂRE         Privind:aprobarea Organigramei și Ștatului de functii al...

HOTARARE Privind:decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic,navetiști,care activează in cadrul Liceului Teoretic Piatra,pentru luna martie 2022.

                                                              R  O  M    N  I  A                                                         JUDEȚUL TELEORMAN                                         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                         ...

HOTARARE Privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni

R  O  M    N  I  A                                           JUDEȚUL  TELEORMAN                          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                                                     H  O  T  Ă  R    R  E             Privind:alegerea președintelui de ședință...