Selectează o Pagină

Proces verbal sedinta CL 28 ianuarie 2021

PROCES VERBAL – sedinta CL R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA Nr.351 din 28 ianuarie 2021 P R O C E S – V E R B A L Încheiat astăzi 28 ianuarie 2021,in sedinta de lucru-ordinară-a Consiliului local al comunei Piatra,judetul...