Selectează o Pagină

PROCES VERBAL – sedinta CL

PROCES VERBAL – sedinta CL     R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA Nr.693 din 15 februarie 2023   P  R  O  C  E  S   –   V  E  R  B  A  L     Încheiat astăzi 15 februarie 2023,in sedinta de lucru-de...