Selectează o Pagină

PROCES VERBAL – sedinta CL

PROCES VERBAL – sedinta CL   R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA Nr.5891 din 29 noiembrie 2022   P  R  O  C  E  S   –   V  E  R  B  A  L   Încheiat astăzi 29 noiembrie 2022,in sedinta de lucru-ordinară-a...