Selectează o Pagină

 

Nr. inregistrare:721

Data:16.02.2023

Comunicat de presa

 

”PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!”

 

UAT Comuna Piatra, judetul Teleorman, anunta inceperea proiectului cu titlul REABILITAREA MODERATA A SCOLII GIMNAZIALE PIATRA, DIN COMUNA PIATRA, JUDETUL TELEORMAN”, Titlu Apel: PNRR/2022/C10/1.3, Runda 2 in judetul Teleorman, implementat de UAT Comuna Piatra, conform contractului de finantare nr 11414/27.01.2023 finantat in cadrul componentei 10 – Fondul Local a PNRR.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 27.01.2023

Obiectivul general al proiectului consta in tranzitia catre un fond construit resilient si verde al Comunei Piatra.

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta renovarea energetica moderata a Scolii Gimnaziale Piatra, din comuna Piatra, judetul Teleorman.

PNRR Componenta 10 — Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 

Numar de unitati solicitate: 1043.00 mp

Suma solicitata pentru investitie (Euro):458.920

Suma solicitata pentru investitie (Lei):2.259.125,48

 

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:

  • Renovarea energetică moderată a Scolii Gimnaziale Piatra, contribuindu-se astfel, la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex-ante. Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme tehnice cu randament ridicat şi un nivel redus al emisiilor echivalent CO2.
  • Rezultate cu efect pozitiv asupra dezvoltării locale, îmbunătățindu-se viața cetatenilor din localitate.
  • Transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

 

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 2.259.125,48, la care se adauga TVA in valoare de 429.233,84 lei.

 

e-mail: primaria_piatra_tr@yahoo.com                                    telefon : 0247361103