Selectează o Pagină

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

JUDEȚUL TELEORMAN

 

Nr.44848 din 19 noiembrie 2021

 

 

 

                                      A  N  U  N  Ț

 

       În conformitate cu prevederile art.135,alin.(4) din OUG nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,prin prezentul Anunț se face cunoscut că vineri,26.11.2021,ora 14.00,în sala de ședințe a Primăriei comunei Piatra,va avea loc ședința de lucru –ordinară- a Consiliului local al comunei Piatra,județul Teleorman,care va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2021.

2.-Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielior de transport pentru personalul didactic,navetiși,care activează în cadrul Liceului Teoretic Piatra,pentru luna octombrie 2021.

3.-Întrebări,interpelări,declarații politice,diverse.

 

                             SECRETAR GENERAL,

                                      Emil-Costică MORTU