Selectează o Pagină

Alte Documente

Alte informări

PROCES VERBAL – sedinta CL

PROCES VERBAL - sedinta CL   R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA Nr.5891 din 29 noiembrie 2022   P  R  O  C  E  S   -   V  E  R  B  A  L   Încheiat astăzi 29 noiembrie 2022,in sedinta de lucru-ordinară-a Consiliului local...

citește mai mult