Select Page

Alte Documente

Alte informări

Dispozitie privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și protecția personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului                         comunei Piatra,județul Teleorman,în contextul răspândirii infecției cu coronavirusul SARS/COV-2.

R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN PRIMARUL COMUNEI PIATRA   D I S P O Z I Ț I E   Privind: aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și protecția personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman,în...

read more

ANUNȚ APIA

Privind: depunere cereri unice de plată APIA 2020 În contextul actualei situații pentru prevenirea riscului răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-Cov-2  APIA a comunicat suspendarea primirii cererilor unice de plată începând cu 16.03.2020 până la data de...

read more

Anunt inchidere targ

Începând cu data de 12.03.2020 până la 31.03.2020 Târgul organizat săptămânal,în ziua de duminică,în comuna Piatra este închis conform măsurilor stabilite prin Planul de măsuri pentru aprobarea altor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus,plan aprobat...

read more