Selectează o Pagină

Alte Documente

Alte informări

PROCES VERBAL ședință CL

  R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA Nr.4087 din 28 septembrie 2023   P  R  O  C  E  S   -   V  E  R  B  A  L   Încheiat astăzi 28 septembrie 2023,in sedinta de lucru-ordinară-a Consiliului local al comunei Piatra,judetul...

citește mai mult