Selectează o Pagină

Dispozițiile Autorității Executive

Acte administrative emise de primar, cu caracter normativ

DISPOZITIE CONVOCARE sedinta CL

DISPOZITIE CONVOCARE C.L.PIATRA   R O M Â N I A                                              JUDEȚUL TELEORMAN                                       PRIMARUL COMUNEI PIATRA                                                        D I S P O Z I Ț I E               ...

citește mai mult

Convocare sedinta Consiliu Local

ANUNT Sedinta CL CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA JUDEȚUL TELEORMAN   Nr.557 din 03 februarie 2022                                         A  N  U  N  Ț          În conformitate cu prevederile art.135,alin.(4) din OUG nr.57/2019,cu modificările și completările...

citește mai mult

Dispozitie privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și protecția personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului                         comunei Piatra,județul Teleorman,în contextul răspândirii infecției cu coronavirusul SARS/COV-2.

R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN PRIMARUL COMUNEI PIATRA   D I S P O Z I Ț I E   Privind: aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și protecția personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman,în...

citește mai mult