Selectează o Pagină

Hotărârile Autorității Deliberative

Acte admistrative adoptate de Consiliul Local

HCL ALEGERE VICEPRIMAR

HCL ALEGERE VICEPRIMAR H O T Ă R Â R E Privind:alegerea viceprimarului comunei Piatra,județul Teleorman. Consiliul local al comunei Piatra,județul Teleorman,întrunit în ședința de lucru,ordinară,din data de 30 decembrie 2020,având în vedere: -expunerea de motive...

citește mai mult