Selectează o Pagină

Hotărârile Autorității Deliberative

Acte admistrative adoptate de Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman., începând cu 1 ianuarie 2024

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA   HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman., începând cu 1 ianuarie 2024  ...

citește mai mult

HOTARARE Privind:rectificarea bugetului local pe anul 2023.

HCL RECTIFICARE BUGET LOCAL                                                  R O M Â N I A                                     JUDEȚUL TELEORMAN                     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                                          Tel/fax : 0247361103...

citește mai mult

PROCES VERBAL ședință CL

  R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA Nr.4087 din 28 septembrie 2023   P  R  O  C  E  S   -   V  E  R  B  A  L   Încheiat astăzi 28 septembrie 2023,in sedinta de lucru-ordinară-a Consiliului local al comunei Piatra,judetul...

citește mai mult

HOTARARE Privind : aprobare Proiect Tehnic si detalii de executie, documentatia pentru obtinere avize si actualizare Anexa 2.2c- indicatori tehnico-economici aferențe obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local in comuna Piatra, Judetul Teleorman” si actualizare anexa .

HCL Piatra PT anexa 2.2c actualizata   ROMANIA JUDETUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PIATRA   HOTARARE Privind : aprobare Proiect Tehnic si detalii de executie, documentatia pentru obtinere avize si actualizare Anexa 2.2c- indicatori tehnico-economici...

citește mai mult