Selectează o Pagină

Hotărârile Autorității Deliberative

Acte admistrative adoptate de Consiliul Local

HCL 21 din 28.04.2022 Regulament impozit cladiri neingrijite

R O M Â N I A                                       JUDEȚUL TELEORMAN                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                                                       H O T Ă R Â R E              pentru...

citește mai mult

PROCES VERBAL – sedinta CL

PROCES VERBAL - sedinta CL   R O M Â N I A JUDEȚUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA Nr.1974 din 28 aprilie 2022   P  R  O  C  E  S   -   V  E  R  B  A  L   Încheiat astăzi 28 aprilie  2022,in sedinta de lucru-ordinară-a Consiliului local al...

citește mai mult

Hotarare Privind:aprobarea Organigramei și Ștatului de functii

  R O M Â N I A                                JUDEȚUL TELEORMAN               CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                                                                              HOTĂRÂRE         Privind:aprobarea Organigramei și Ștatului de functii al...

citește mai mult

HOTARARE Privind:decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic,navetiști,care activează in cadrul Liceului Teoretic Piatra,pentru luna martie 2022.

                                                              R  O  M    N  I  A                                                         JUDEȚUL TELEORMAN                                         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA                         ...

citește mai mult