Selectează o Pagină

R O M Â N I A

JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA COMUNEI PIATRA

 

     ANUNȚ PREALABIL privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială Piatra,județul Teleorman,anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarul nr.15 începând cu data de 15 iunie 2022,pe o perioadă de 60 zile,la sediul Primăriei comunei Piatra,conform art.14,alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996,republicată,cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Piatra, primariapiatra.ro  și pe site-ul Agenției Nationale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

PRIMAR,

STRÎMBU COSTEL