Selectează o Pagină

PRIMĂRIA COMUNEI PIATRA

      JUDEȚUL TELEORMAN

  ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR

TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

         Unitatea administrativ- teritorială Comuna  Piatra din județul Teleorman anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale Nr. 19 si  Nr.20,  începând cu data de 16.04.2024, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei din satul Piatra, comuna  Piatra, conform art.14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

 

PRIMAR,

Strimbu  Costel